Turuncu'nun Sayfası

 

Uzay Hakkında Bilgi

                                                                                                                             Evren                                               

                                                  Galaksi                                                 

                                                                                                  Yıldız                                      

 

Evren

Evren nasıl oluşmuştur? Bu sorunun cevabı için bu zamana kadar bir çok teori ortaya atılmıştır.Kabul gören
teori Patlama Teorisi'dir.Evren ilk başta büyük bir patlamayla genişlemeye ve büyümeye başladı.Bu genişle
durumu şu an hala devam etmekteydi.Evren genişlediği için yoğunluğu da giderek azalmaktaydı.Bu teori ger
çek olsa bile bu patlamanın belirtileri olması gerekirdi.Araştırmalara göre bir patlama olduysa, Evren'in dört
bir yanınna dağılan bir sıcaklık dalgası olması gerekirdi.1964 yılında iki Amerikalı fizikçi, uzayın her yanından
gelen bir ısı dalgası ölçtüler.Bu ısı dalgası mevsimlerle de değişmiyordu.Bu, büyük patlamadan kalan enerjiydi.
evren.jpg (11817 bytes)  

 

 

 

1992 yılında Cobe uydusu büyük
patlamadan kalan kozmik ışın
kalıntılarını saptadı.

Evren'in genişlediğini,1929 yılında Amerikalı gökbilimci Edwin Hubble (ölümünden çok sonra ilk uzay telesko
puna adının konmasıyla ödüllendirilmiştir) uzaktaki galaksilerin, yakındakilere kıyasla çok daha hızlı bir biçimde     uzaklaştıkalarını,tayflarındaki kırmızıya kaymayı ölçerek kanıtlamıştı.Bilim adamları şimdi de evrenin yaşını
hesaplamaya çalışıyorlar.Galaksilerin uzaklaşma hızı ölçülürse, büyük patlamadan zamanımıza kadar geçen
süreyi, dolaysıyla da Evren'in yaşı bulunabilecek.

Yorum

Bu yorumlar bana aittir ve yazılanlar, gereksiz ve yalnış olabilir.Evren'in genişlemesiyle ilgili olarak bir televiz
yon programında Prof.Dr.Tekin Dereli'nin yaptığı konuşmadan bahsetmek istiyorum.Bu konuşmada Evren, şi
şen bir balon üzerinde yürüyen karınca modeliyle tanımlanıyor.Evren'in sonlu fakat sınırsız olduğundan bahsedili
yor.Peki, Evren sonlu ise bu balon nerede?
Bence mantıksal olarak düşündüğümüz zaman, mekanın sonsuz olması gerekir.Yine de mekanın sonsuzluğunu
idrak etmek olduça zor bir durum.Bilim adamlarının asıl bu soruya cevap araması gerekiyor.

 

Galaksi

Galaksiler, bazı gökbilimcilerin düşündüğü gibi
gaz ve tozlardan yapılmış bulutsular olmayıp, yüz milyarca yıldızdan yapılmış ayrı alemlerdir.
1924 yılında Edwin Hubble en yakın galaksilerin bizden çok uzakta olduğu sonucuna vardı.En ya
kın galaksi Walde Baade'nin 750 kiloparsek ya da iki milyon ışık yılı uzakta olduğunu hesaplaya
bildiği Andromeda Galaksisidir.En küçük galaksi
yaklaşık 100 000 yıldız içerirken,en büğünün içer
diği yıldız sayısı 3000 milyara varmaktadır.Galak
siler, biçimlerine göre 3 temel tipte sınıflandırılır
lar:Oval biçimdeki "eliptik" galaksiler; merkezde
ki kütleden dışa uzanan sarmal biçimli kolları olan
"sarmal" galaksiler; belli bir biçimi olmayan
"biçimsiz" galaksiler.
 
    and.jpg (28501 bytes)   

 

Evren'deki galaksilerin yaklaşık üçte ikisini sarmal galaksiler oluşturur.Burada gördüğünüz tüm galaksiler sarmal galaksilerdir.

m31spiral.jpg (71746 bytes) n1316.jpg (25324 bytes)
                                    M31                                        NGC1316     

 

Galaksilerin Yerel Gurupları

Ad/Katolog No

Tür

Uzaklık (ışık yılı)
1 ışık yılı=9.5 tirilyon km

Aydınlatma Gücü
(milyon güneş)

Çap (ışık yılı)
1 ışık yılı=9.5 tirilyon km

Samanyolu Sarmal 0 15,000 100,000
Büyük Megellan Biçimsiz Sarmal 170,000 2,000 30,000
Küçük Megellan Biçimsiz 190,000 500 20,000
Yontar Eliptik 300,000 1 6,000
Karina Eliptik 300,000 0.01 3,000
Ejderha Eliptik 300,000 0.1 3,000
Altılık Eliptik 300,000 0.01 3,000
Küçük Ayı Eliptik 300,000 0.1 2,000
Orak Eliptik 500,000 12 6,000
Aslan I Eliptik 600,000 0.6 2,000
Aslan II Eliptik 600,000 0.4 2,000
NGC 6822 Biçimsiz 1,800,000 90 15,000
IC 5152 Biçimsiz 2,000,000 60 3,000
WLM Biçimsiz 2,000,000 90 6,000
M31 Sarmal 2,200,000 40,000 150,000
Andromeda I Eliptik 2,200,000 1 5,000
Andromeda II Eliptik 2,200,000 1 5,000
Andromeda III Eliptik 2,200,000 1 5,000
M32 (NGC 221) Eliptik 2,200,000 130 5,000
NGC 147 Eliptik 2,200,000 50 8,000
NGC 185 Eliptik 2,200,000

60

8,000

NGC 205160 Eliptik 2,200,000 160 11,000
M33 (Üçgen) Sarmal 2,400,000 5,000 40,000
IC 1613 Biçimsiz 2,500,000 50 10,000
DDO 210 Biçimsiz 3,000,000 2 5,000
Balıklar Biçimsiz 3,000,000 0.6 2,000
GR 8 Biçimsiz 4,000,000 2 1,500
IC 10 Biçimsiz 4,000,000 250 6,000
Yay Biçimsiz 4,000,000 1 4,000
Aslan A Biçimsiz 5,000,000 20 7,000
Kanatlı At Biçimsiz 5,000,000 20 7,000

 

Güneş Sistemi'miz Samanyolu Galaksi'sindedir.Samanyolu Galaksi'si Güneş Sistemi'mizin 500 milyar katıdır.
Galaksimiz diğerleri gibi kendi etrafında dönmektedir.Güneş Sistemi'miz Galaksi'nin merkezinden 30 bin ışık
yılı uzaklıktadır
.

Güneş Sistemi Hakkında Bilgi Almak İçin Tıkla

 

Güneş Sistemi'miz asteroidlerin, kuyrukluyıldızların
ve meteorların tehditi altındadır.Bunun için bilim
adamları bügüne kadar bu konuyla ilgili pek çok
araştırma yapmışlardır.Bu bilim adamlarından biri
de Richard Binzel.Asterroidler için bir tehdit ölçeği
oluşturmuş.Bu ölçek, kozmik felaket tehditini 0'dan
10'a kadar derecelendiriyor.Bu ölçek yalnızca çarp
manın şiddetini değil, çarpmanın gerçekleşme olası
lığını da belirtiyor.Örneğin, 40 yıl sonra Dünya'ya çarpacağı öne sürülen 1997 XF 11 asteroidi, kısa
bir inceleme sonunda "0" basamağına oturtuldu.
Önümüzdeki yüzyıl içinde Dünya'mıza 1 km çapın
da bir cismin çarpma olaılığı, yalnızca 10 binde bir.
Ancak 1908'de Sibirya'da olduğu gibi çok büyük
yerel yıkıma yol açacak daha küçük boyutta bir cis
min çarpma olasılığıysa %30.


Torino Ölçeği
21. yüzyıda Dünya'ya asteroid ve kuyrukluyıldız
çarpması olasılık değerlendirmesi

Sonuç Bırakmayacak Olaylar.

0

Çarpışma olasılığı 0, ya da önümüzdeki birkaç on yıl 
içinde Dünya'ya kendisi büyüklüğünde bir cismin

çarpması olasılığının çok altında.Bu katagori aynı
zamanda Dünya yüzeyine sağlam varma olasılığı
bulunmayan her türlü küçük cismi de kapsıyor.

Dikkatli İzleme Gerektiren Olaylar
1

Bir çarpma olasılığı son derece düşük, ya da kendi
büyüklüğünde bir cismin önümüzdeki birkaç on yıl
içinde Dünya'ya çarpma olasılığı kadar.

Endişe Yaratabilecek Olaylar

2

Yakın sayılabilecek, fazla şaşırtıcı sayılamayacak
bir karşılaştırma.Çarpma olasılığı çok zayıf.

3 Yakın temas; %1 ya da daha yüksek bir olasılıkla
yerel ölçekte tahribat yapabilecek bir çarpma.
4 Yakın temas; %1 ya da daha yüksek bir olasılıkla
bölgesel ölçekte tahribat yapabilecek bir çarpma.
Tehdit Oluşturan Olaylar
5 Yakın temas; bölgesel ölçekte tahribat
yapabilecek ciddi bir çarpma tehditi.
6 Yakın temas; Dünya ölçeğinde felakete yol
açabilecek ciddi bir çarpma tehditi.
7 Yakın temas; Dünya ölçeğinde felakete yol
açabilecek çok ciddi bir çarpma tehditi.
Mutlak Çarpışma
8 Yerel ölçekte büyük tahribat yapacak bir çarpma.
Bu türden olayalar Dünya'da her 50-1000 yıl arasında
gerçekleşiyor.
9 Bölgesel ölçekte büyük tahribat yapacak bir çarpma.
Bu türden olayalar Dünya'da her 1000-100 000 yıl
arasında gerçekleşiyor.
10 Dünya ölçeğinde bir iklim felaketine yol açacak bir
çarpma.Bu türden olayalar Dünya'da her 100 000
yılda bir ya da daha seyrek gerçekleşiyor.
                       

gras.jpg (44509 bytes)

ast.jpg (45622 bytes)

     kra.jpg (22115 bytes) 
     65 milyon yıl önce Meksika Körfezi'ne çarpıp Dünya'da
     dinazor neslini yok eden asteroidin 10 km çapında olduğu
     hesaplanıyor.

Jüpiter'e kuyrukluyıldız çarpması ile ilgili video görüntü için tıkla

 

Güneş Sistemini Araştıran Uzay Araçları (Başarılı Olanlar Alınmıştır)
Aracın adı Ülkesi

Fırlatıldığı tarih

Sonuç
Luna 3 USSR 4-10-1959 Ayın arka yüzünün ilk fotoğrafları
Mariner 2 USA 27-08-1962 Venüs hakkında bilgiler. İlk gezegen datası
Ranger 7 USA 28-07-1964 Aya çarpana kadar 4308 fotoğraf
Mariner 4 USA 28-11-1964 Mars' ın ilk fotoğrafları
Ranger 8 USA 17-02-1965 Aya çarpana kadar 7137 fotoğraf
Ranger 9 USA 21-03-1965 Aya çarpana kadar 5814 fotoğraf
Zond 3 USSR 18-07-1965 Ayın arka yüzünün fotoğrafları
Luna 9 USSR 31-01-1966 Ayın yüzeyinden ilk fotoğraflar
Luna 10 USSR 31-03-1966 Ayın yörüngesindeki ilk uydu.
Surveyor 1 USA 30-05-1966 Ayın yüzeyinden 10000 adet fotoğraf
Lunar Orbiter 1 USA 10-08-1966 Ayın yörüngesinden fotoğraflar
Luna 12 USSR 22-10-1966 Ayın yörüngesinden fotoğraflar
Lunar Orbiter 2 USA 06-11-1966 Ayın yörüngesinden fotoğraflar
Luna 13 USSR 21-12-1966 Ayın yüzeyinden fotoğraflar
Lunar Orbiter 3 USA 04-02-1967 Ayın yörüngesinden fotoğraflar
Surveyor 3 USA 17-04-1967 Ayın yüzeyinden 6315 adet fotoğraf
Lunar Orbiter 4 USA 04-05-1967 Ayın güney kutbundan ilk fotoğraflar
Venera 4 USSR 12-06-1967 İniş aracı. Venüs atmosferinden ilk data
Mariner 5 USA 14-05-1967 Venüs hakkında bilgiler
Lunar Orbiter 5 USA 01-08-1967 Ayın çok detaylı fotoğrafları
Surveyor 5 USA 08-09-1967 Ayın yüzeyinden 18006 adet fotoğraf
Surveyor 6 USA 07-11-1967 Aydan fotoğraflar ve ilk kalkış denemesi
Surveyor 7 USA 07-01-1968 Tycho krateri civarindan yüzey fotoğrafları
Zond 5 USSR 15-09-1968 Aya ilk gidis dönüs
Zond 6 USSR 10-11-1968 Aya gidiş dönüş
Venera 5 USSR 05-01-1969 İniş aracı. Venüs atmosferinden data
Venera 6 USSR 10-01-1969 İniş aracı. Venüs atmosferinden data
Mariner 6 USA 25-02-1969 Mars' ın yanından geçerek fotoğraf çekti
Mariner 7 USA 18-03-1969 Mars' ın yanından geçerek fotoğraf çekti
Zond 7 USSR 08-08-1969 Aya gidiş dönüş. İlk Sovyet renkli resimleri
Venera 7 USSR 17-08-1970 İniş aracı. Venüs yüzeyinden 23 dakikalik data
Luna 16 USSR 12-09-1970 Ayın yüzeyinden örnekleri dünyaya getirdi
Zond 8 USSR 20-10-1970 Aya gidiş dönüş
Luna 17 USSR 10-01-1970 Lunokhod aracını aya götürdü.
Mariner 9 USA 30-05-1971 Mars' ın tüm yüzeyini görüntüledi
Luna 19 USSR 28-09-1971 Yörüngeden ay arastırmaları
Luna 20 USSR 14-02-1972 Ay yüzeyinden örnekleri dünyaya getirdi
Pioneer 10 USA 02-03-1972 Jüpiter hakkında ilk bilgi ve fotoğraflar
Venera 8 USSR 27-03-1972 İniş aracı. Venüs yüzeyinden 50 dakikalik data
Luna 21 USSR 08-01-1973 İkinci Lunokhod aracını aya götürdü
Pioneer 11 USA 05-04-1973 Jüpiter hakkında bilgiler. Satürn' e giden ilk araç
Mariner 10 USA 03-11-1973 Venüs ve Merkür' ün ilk fotoğrafları
Luna 22 USSR 29-05-1974 Ay yörüngesinden fotoğraflar
Venera 9 USSR 08-06-1975 Venüs yüzeyinden ilk fotoğraf
Venera 10 USSR 14-06-1975 Venüs yüzeyinden ikinci fotoğraf
Viking 1 USA 20-08-1975 Yörüngeden resimler.
Mars yüzeyinden ilk fotoğraf
Viking 2 USA 09-09-1975 Yörüngeden resimler.
Mars yüzeyinden fotoğraflar
Luna 24 USSR 09-08-1976 Ay yüzeyinden örnekleri dünyaya getirdi
Voyager 2 USA 20-08-1977 Jupiter, Satürn, Uranüs ve Neptün 'den bilgiler
Gelmis geçmiş en basarılı uzay aracı
Voyager 1 USA 05-09-1977 Jupiter ve Satürn' den bilgiler
Pioneer 12 USA 20-05-1978 Venüs yörüngesinden data.
Yüzeyin düşük ayrıntılı haritası
Pioneer 13 USA 08-08-1978 5 parçadan olusan iniş aracı
Atmosferden data
ISEE 3 USA 12-08-1978 Yörüngesi degiştirilerek bir
kuyruklu yıldıza(Giacobini-Zinner) gönderildi
Venera 11 USSR 09-09-1978 Venüs yüzeyinden 95 dakikalık data
Venera 12 USSR 14-09-1978 Venüs yüzeyinden 110 dakikalık data
Venera 13 USSR 30-10-1981 Venüs yüzeyinden ilk renkli resimler
Venera 14 USSR 04-11-1981 Venüs yüzeyinden renkli resimler
Venera 15 USSR 02-06-1983 Venüs yüzeyinin radar görüntüleri
Venera 16 USSR 07-06-1983 Venüs yüzeyinin radar görüntüleri
Vega 1 USSR 15-12-1984 Venüs yüzeyine araç ve balon bırakıp
Halley' in resimlerini çekti
Vega 2 USSR 21-12-1984 Venüs yüzeyine araç ve balon bırakıp
Halley' in resimlerini çekti
Sakigake Japonya 07-01-1985 Halley hakkında data
Giotto Avrupa 02-06-1985 Halley hakkında data ve fotoğraflar
Suisei Japonya 18-08-1985 Halley hakkında data
Magellan USA 04-05-1989 Tüm Venüs yüzeyinin detaylı radar gorüntüleri
Galileo USA 18-10-1989 Venüs,dünya,ay,Gaspra ve Ida hakkında
bilgiler. Jüpiter' e ilk iniş aracı.
Orbiter şu anda Jüpiter yörüngesinde
Clementine USA 02-1994 Ay' ın çok detaylı 1,800,000 adet resmi
NEAR USA 17-02-1996 Asteroid EROS' a gönderildi
Pathfinder USA 04-07-1997 Mars'a gönderildi
Cassini USA XX-10-1997 Satürn'e gönderildi

 

pathfi.jpg (27510 bytes)
Pathfinder'ın bize iletmiş olduğu Mars'a ait fotoğraf

Mars Pathfinder projesinin amacı; Mars'ın milyarlarca yıl önceki koşullarını (daha mı sıcak, daha mı sulak, daha
mı Dünya'ya benzer olduğunu) ortaya çıkartmaktı.Bilim adamları, ilkel Mars koşullarının yaşamın çıkmasına uy
gun olup olmadığını merak ediyorlardı.Ayrıca Mars'tan gelecek bilgilerden, Dünya'nın geleceğine yönelik bir ta
kım dersler de çıkarılabilirdi.Bu amaçla Pathfinder, milyarlarca yıl önce sıvı suyun bulunduğu sanılan bir yere in
dirildi.Gerçekten de Pathfinder'in gönderdiği verilere göre, indiği bölgede 3 ila 4,5 milyar yıl önce çok miktarda
suyun sıvı halde bulunduğu anlaşıldı.Ne var ki aynı bölge, 2 milyar yıldır da kuruydu.
Bilim adamları Pathfinder'ın görev süresini 30 gün olarak saptamışlardı.Ama o, tam 83 gün çalıştı.Pathfinder ve
yardımdısı Sojourner Dünya'ya 2,3 Gigabitlik bilgi gönderdiler.Bu bilgiler arasında Pathfinder'ın gönderdiği
16.500 ve Sojourner'ın gönderdiği 550 görüntünün yanısıra atmosfer basıncı, ortam sıcaklığı ve rüzgara yönelik
8,5 milyon ölçümle, kayalar üzerinde yapılan 16 çeşit kimyasal analizin sonuçları bulunuyordu.
Mars Pathfinder projesinin toplam maliyeti 266 milyon dolardı.Bu tutar böylesi bir görev için gerçekten de çok
düşüktü (Satürn'e gönderilen Cassini'nin maliyetinin 4 milyar dolar dolayında olduğu göz önüne alınırsa).

Pathfinder'a ait video görüntüleri fotoğraf/video bölümünde bulabilirsiniz.

MoonPhase Version 2.2 (356KB) Download
Bu program ile görev çubuğunuzda Ay'ın değişimlerini görebilirsiniz.Program türkçe işletim sistemlerinde
kısayolunu başlangıç bölümüne atmıyor.Bu işi sizin yapmanız gerekiyor. Yıldız

Yıldızın en önemli özelliği ışık yaymasıdır.Gökyüzünde
gördüğümüz yıldızların oluşturduğu şekiller, yıldızların ha
reketeriyle meydana gelmiş, binlerce yıl öncesine ait gö
rüntülerdir.Yıldız önce bir toz bulutudur.Yerçekimi nedeniy
le toz bulutu merkeze doğru çekilerek sıkışmaya başlar.
Bu süreç içinde ortaya çıkan yerçekimi enerjisiyle yıldız
ısınmaya başlar.Bu ısı belirli bir seviyeye ulaşırsa nük
leer erime başlar.Bu süreç, iki hidrojen atomunun birle
şerek bir helyum çekirdeği oluşturması sürecidir.Yıldız
yakıtını bitirince, ani bir patlamayla önceki büyüklüğünün
10 katına genişler.Yıldızın bu durumuna "kızıl dev" adı ve
rilir.Eğer yıldız yeteri kadar büyükse o zaman farklı bir sü
reç yaşanır.Yıldız, hidrojen atomlarını bitirince, bu kez
karbon atomlarını yakmaya başlar ve neon atomlarını
oluşturur.Daha sonra da neon ve oksijen birlikte yanarak
sülfür oluşturur.Böylece yıldızın içinde katman katman
farklı atomlar yanarak daha ağır atomlara dönüşürler.Yıldı
zın çekirdeğinde yavaş yavaş demir birikmeye başlar.
Bundan sonra neler olacağı biraz da yıldızın büyüklüğü
ne bağlıdır.Eğer yıldız göreceli olarak küçük bir yıldızsa
yanma biter ve "Beyaz Cüce" adı verilen içine çökmüş bir
yıldız haline gelir.Beyaz Cüce bir kaç km çapında, an
cak metreküpünde milyonlarca ton basınç düşen sönmüş  yıldızdır.Beyaz Cüce zaman içinde iyice soğuyarak
Kara Cüce'ye dönüşür.Yıldız çok küçük ama yoğun
nötron yıldızına dönüşebilir.Böylesine ani bir çöküş bir
şok dalgası yaparak, yıldız bir ışık kümesi halinde ga
laksinin ötelerine doğru fırlar.Buna "Süpernova" adı veri
lir.Nötron yıldızları görünmezler;ancak dönerken, bir de
niz feneri gibi çevrelerine radyasyon yayarlar.Bugüne ka
400 kadar nötron yıldızı gözlenmiştir.Eğer yıldız yeteri ka
dar büyükse, yıldız bir anda tek bir noktaya -sıfır noktası 
na indirgenebilir.Böylesine büyük bir yıldızın, böylesine
küçük bir alana sıkışmasının doğal sonucu olarak, çekim
gücü o kadar büyük olur ki, bu yıldızdan hiç bir şey dışa
rı kaçamaz;ışık bile.Biz bunlara "karadelik" diyoruz.   
 yildi.jpg (8094 bytes)    
                            Bir yıldız doğuyor                

 

    
                               

    hst.jpg (13323 bytes)
                                 Karadelik     

 

En Parlak Yıldızlar

Ad/Katolog No Takımyıldız Görünür Parlaklık Mutlak Parlaklık Uzaklık
(ışık yılı)
Yıldız Türü
Güneş   -26.7 4.8

0.000015*
*=149600000km

Sarı ana kol
Akyıldız A Büyük Köpek -1.4 1.4 8.6 Beyaz ana kol
Kanopus Karina -0.7 -8.5 1,200 Beyaz dev
Alfa Erboğa A Erboğa -0.1 4.1 4.3 Sarı ana kol
Arktırus Çoban -0.1 -0.3 37 Kırmızı dev
Vega Çalgı 0.04 0.5 27 Beyaz ana kol
Kapella Arabacı 0.1 -0.6 45 Sarı dev
Ayak Orion 0.1 -7.1 540-900 Beyaz dev
Öncü Küçük Köpek 0.4 2.7 11.3 Sarı ana kol
Achernar Irmak 0.5 -1.3 85 Beyaz ana kol

 

En Yakın Yıldızlar

Ad/Katalog No Takımyıldız Uzaklık (ışık yılı) Görünür Parlaklık Mutlak Parlaklık Yıldız Türü
Güneş   0.000015*
*=149600000km
-26.7 4.8 Sarı ana kol
Proksima Erboğa Erboğa 4.2 11 15.5 Kırmızı cüce
Alfa Erboğa A Erboğa 4.3 -0.1 4.1 Sarı ana kol
Alfa Erboğa B Erboğa 4.3 1.4 5.7 Turuncu ana kol
Barnard Yıldızı Yılancı 5.9 9.5 13 Kırmızı cüce
Wolf 359 Aslan 7.6 13.5 16.7 Kırmızı cüce
Lalande 21185 Büyük Ayı 8.1 7.5 10.4 Kırmızı cüce
Sirius A Büyük Köpek 8.6 -1.4 1.5 Beyaz Ana Kol
Sirius B Büyük Köpek 8.6 8.7 12 Beyaz Cüce
UV Ceti A Balina 8.9 12.4 15 Kırmızı Cüce

 

Bazı Ünlü Kuyrukluyıldızlar

Ad Periyot (yıl)
D'Arrest Kuyrukluyıldızı 6.6
Encke Kuyrukluyıldızı 3.3
Giacobini Kuyrukluyıldızı 6.5
1811 Büyük Kuyrukluyıldızı 3,000
1843 Büyük Kuyrukluyıldızı 512.4
1844 Büyük Kuyrukluyıldızı 102,050
1864 Büyük Kuyrukluyıldızı 2,800,000
Halley Kuyrukluyıldızı 76.3
Holmes Kuyrukluyıldızı 6.9
Kohoutek Kuyrukluyıldızı 75,000
Mrkos Kuyrukluyıldızı 5.3
Olber Kuyrukluyıldızı 74
Pons Kuyrukluyıldızı 6
Schwassmann  Kuyrukluyıldızı 16.2
     halebop2.jpg (16676 bytes)
                     Halebop Kuyrukluyıldızı                    

 

İnsanoğlu gökyüzünün gizini çözmek için binlerce yıl
dır gözlem yapıyor.İlk zamanlar çıplak gözle yapılan
gözlemler, teleskopların icat edilmesiyle gökyüzü ile
ilgili yargıları değiştirdi.Gümümüzde ise Evren, sade
ce yer teleskoplarıyla değil, uzayda uydular üzerin
de taşınan teleskoplarla da gözleniyor.Atmosferin ge
çirmediği X ve gama ışınlarını toplayan uzay teles
kopları, astrofizikçilere, yıldızları gözlemleme olana
ğı veren yeni pencereler açıyorlar.Bilindiği gibi, ünlü
Hubble Uzay Teleskobu 25 Nisan 1990'da uzayda yörüngeye yerleştirildi.Bilim adamları hala uzaya te
leskop çıkaracak projeler üzerinde çalışıyorlar.Yer
teleskopları ile sadece, Dünya atmosferinin geçirebil
diği, ışık ve radyo dalga boylarında gözlem yapılabi
liyor.

 

hub.jpg (54928 bytes)

Kaynaklar : Bilim ve Teknik Dergisi
                   http://newton.physics.metu.edu.tr/~aat/   (ODTÜ AMATÖR ASTRONOMİ TOPLULUĞU)

 

 

                                                                                                                                                                      Ana Menü